45

ארי ליפינסקי


Category name: General

   (.רס”ן (מיל  MBA- ארי ליפינסקי   הרצאות מרתקות עם תמונות למועדוני וותיקים וגימלאים, חוגי בית, בתי גיל הזהב, מרכזי תרבות ומרכזי ויצ”ו ארי ליפינסקי MBA – מרצה בעברית, אנגלית וגרמנית רשימת נושאים ניתן לקבל לפי פנייה lipinskiari@gmail.com o54-7875745   ?האם יש גרמניה אחרת? מה השתנה ביחסי ביחסי ישראל – גרמניה

Rosh HaShanah, the Jewish New Year explained by Ari Lipinski


Category name: General

ב”ה Rosh Hashana – ראש השנה The Jewish New Year    is celebrated with Apple, honey, dates and grapes (wine). 22-06-2018 Rosh HaShana Eng-WEBSITE Rosh HaShanah – ראש השנה  – The Jewish New Year   ב”ה is celebrated with Apple, honey, dates and grapes (wine). The Jewish New Year is called in Hebrew “Rosh

SHAVUOT, Pentecost – Biblical Origin, Prayers, Traditions explained by Ari Lipinski


Category name: General

 SHAVUOT (PENTECOST) חג שבועות The 8 Names of the  Holiday   Please donate to support the publication of the new English explanation of special Hebrew Bible Commentaries. No donation is too small! Book orders per email possible. Invoices for contributions available. Lipinskiari@gmail.com 2018 The 8 Names of SHAVUOT- by Ari Lipinski SHAVUOT-2017-

PURIM – Article by Ari Lipinski


Category name: General

  Ari Lipinski explains briefly the history and traditions related to Purim. 04-03-2018-PURIM-ENG-Ari-Lipinski

Pesach-Haggadah Abravanel-Comment explained by Ari Lipinski


Category name: General

                                                                                               Please donate to

TU BiShvat, Abravanel about Abraham Planting a Tree – Article by Ari Lipinski


Category name: General

Please donate to support the publication of the new English explanation of special Hebrew Bible Commentaries. No donation is too small! Book orders per email possible. Invoices for contributions available. Lipinskiari@gmail.com   TU-BISHVAT-Ari-Lipinski-ENG-A TU BISHVAT – THE JEWISH NEW YEAR OF THE TREES  טו בשבט TU BISHVAT – The Jewish New

RECENT POSTS