16

ארי ליפינסקי


Category name: Bible

   (.רס”ן (מיל  MBA- ארי ליפינסקי   הרצאות מרתקות עם תמונות למועדוני וותיקים וגימלאים, חוגי בית, בתי גיל הזהב, מרכזי תרבות ומרכזי ויצ”ו ארי ליפינסקי MBA – מרצה בעברית, אנגלית וגרמנית רשימת נושאים ניתן לקבל לפי פנייה lipinskiari@gmail.com o54-7875745   ?האם יש גרמניה אחרת? מה השתנה ביחסי ביחסי ישראל – גרמניה

Rosh HaShanah, the Jewish New Year explained by Ari Lipinski


Category name: Bible

ב”ה Rosh Hashana – ראש השנה The Jewish New Year    is celebrated with Apple, honey, dates and grapes (wine). 22-06-2018 Rosh HaShana Eng-WEBSITE Rosh HaShanah – ראש השנה  – The Jewish New Year   ב”ה is celebrated with Apple, honey, dates and grapes (wine). The Jewish New Year is called in Hebrew “Rosh

SHAVUOT, Pentecost – Biblical Origin, Prayers, Traditions explained by Ari Lipinski


Category name: Bible

 SHAVUOT (PENTECOST) חג שבועות The 8 Names of the  Holiday   Please donate to support the publication of the new English explanation of special Hebrew Bible Commentaries. No donation is too small! Book orders per email possible. Invoices for contributions available. Lipinskiari@gmail.com 2018 The 8 Names of SHAVUOT- by Ari Lipinski SHAVUOT-2017-

PURIM – Article by Ari Lipinski


Category name: Bible

  Ari Lipinski explains briefly the history and traditions related to Purim. 04-03-2018-PURIM-ENG-Ari-Lipinski

Pesach-Haggadah Abravanel-Comment explained by Ari Lipinski


Category name: Bible

                                                                                               Please donate to

TU BiShvat, Abravanel about Abraham Planting a Tree – Article by Ari Lipinski


Category name: Bible

Please donate to support the publication of the new English explanation of special Hebrew Bible Commentaries. No donation is too small! Book orders per email possible. Invoices for contributions available. Lipinskiari@gmail.com   TU-BISHVAT-Ari-Lipinski-ENG-A TU BISHVAT – THE JEWISH NEW YEAR OF THE TREES  טו בשבט TU BISHVAT – The Jewish New

Yom Kippur, The Day of Atonement – Bible Sources & Traditions – by Ari Lipinski


Category name: Bible

Ari Lipinski explaines special Biblical Hebrew expressions and traditions of Yom Kippur.  ב”ה   Yom Kippur-Ari Lipinski Blog

Ari Lipinski meeting with Nir Barkat Jerusalem Mayor and Malcolm Hoenlein Vice Chairman CPMAJO


Category name: Bible

   

Bible Comment by Ari Lipinski – Torah Weekly Portion BeShalach


Category name: Bible

  Bible – Parashat BeShalach – Ari Lipinski Comment 31.1.2015

Tu Bishvat – The Jewish New Year of the Trees


Category name: Bible

      TU BISHVAT – The Jewish New Year of the Trees (In Hebrew:Rosh HaShana LaIlanot / Rosh HaShana la Ilan). Tu Bishvat – the New Year of the Trees explained by Ari Lipinski (Ari Lipinski was previously the chief delegate in Germany of Israel’s Afforestation Organization KKL. Tu Bishvat is

Israel lecture by Ari Lipinski – Israel facing new elections soon


Category name: Bible

Ari Lipinski lectured on Dec. 4th 2014 in Stuttgart about “Israel Facing New Elections – Impacts of  Domestic Policy on Foreign Policy”. The Host was the German Association of German Friends of Israel in the capital city of the German federate state Baden Württemberg. It took place in the main hall

SUKKOT – The Feast of Booths, Tabernacles, SIMCHAT THORA – Rejoicing of the Torah


Category name: Bible

The Holiday of Sukkot סוכות (The Feast of Booths, Tabernacles) ב”ה takes place in the first month, Tishrei, and lasts 7 days from the 15th of Tishrei. Sukkot is the Hebrew plural form of Sukka סוכה (a booth, a hut for temporary lodging). (Foto here under: we see a Sukka left of

RECENT POSTS