11

ארי ליפינסקי


Category name: Israel-Germany

   (.רס“ן (מיל  MBA- ארי ליפינסקי   הרצאות מרתקות עם תמונות למועדוני וותיקים וגימלאים, חוגי בית, בתי גיל הזהב, מרכזי תרבות ומרכזי ויצ“ו ארי ליפינסקי MBA – מרצה בעברית, אנגלית וגרמנית רשימת נושאים ניתן לקבל לפי פנייה lipinskiari@gmail.com o54-7875745   ?האם יש גרמניה אחרת? מה השתנה ביחסי ביחסי ישראל – גרמניה

TU BiShvat, Abravanel about Abraham Planting a Tree – Article by Ari Lipinski


Category name: Israel-Germany

Please donate to support the publication of the new English explanation of special Hebrew Bible Commentaries. No donation is too small! Book orders per email possible. Invoices for contributions available. Lipinskiari@gmail.com   TU-BISHVAT-Ari-Lipinski-ENG-A TU BISHVAT – THE JEWISH NEW YEAR OF THE TREES  טו בשבט TU BISHVAT – The Jewish New

Meeting Israel’s former Defense Minister Amir Peretz


Category name: Israel-Germany

On June 26th, 2013 Ari Lipinski met with former Israeli Defense Minister, Amir Peretz, in Tel Aviv, consulting him prior and during his personal meeting with PM of the German federate State of Baden Württemberg, Mr. Winfried Kretschmann. The meeting took place before the opening of an international conference named:

RECENT POSTS